2332047819 6973048986 Πολυπλάτανος - Ημαθίας segmak@hotmail.gr
Προύντσιος Ιωάννης
Γεωργικά Μηχανήματα | Πολυπλάτανος Ημαθίας
 
 
 
 
Προϊόντα & Παροχές
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 

segmak@hotmail.gr
 
 

2332047819 - 6973048986
 
 

Πολυπλάτανος - Ημαθίας